Auto

Karakteristike koje ima kasko osiguranje – obezbeđivanje vozila

Karakteristike koje ima kasko osiguranje – obezbeđivanje vozila

Usluge osiguranja osmišljene su na način da pouzdano, efikasno i potpuno obezbede nadoknadu štete usled pojave određenih osiguranih rizika. Za različite potrebe ljudi, definisane su raznovrsne kategorije usluga osiguravajućih društava i kompanija, a jedna od poznatih jeste kasko osiguranje. U pitanju je obezbeđivanje nadoknade štete na vozilima, usled pojave oštećenja.

Bez obzira na krivicu, kasko osiguranje funkcioniše tako što pruža pokriće prouzrokovane štete na sopstvenom vozilu, a ugovara se na dobrovoljnoj osnovi, dobijanjem polise. Veliki broj osiguravajućih društava kreira uslove za ugovor, polisu i iznos premije osiguranja koja se plaća, među kojima klijenti biraju optimalne uslove za svoje potrebe. Blagovremeno informisanje o pravilima pružanja ovakvih usluga, može da pojednostavi i ubrza proceduru sklapanja ugovora i razumevanja njihovog funkcionisanja.

Kasko osiguranje kao obezbeđivanje vozila na dobrovoljnoj osnovi

Osiguravajuća društva pružaju usluge za kasko osiguranje vozila, koje podrazumeva pokriće štete usled saobraćajne nezgode, oštećenja prilikom parkiranja ili drugih događaja. Radi se o vrsti osiguranja koja funkcioniše kao i svaka druga – vrši se sklapanje ugovora između osiguravajućeg društva i klijenta, na osnovu prethodno podnetog zakona. Rezultat je dobijanje polise osiguranja i definisanja nadoknade koja se naziva premija i plaća dogovorenom dinamikom, obično jednokratno.

Za razliku od osiguranja od autoodgovornosti koje je obavezujuće po sili zakona, kasko osiguranje je dobrovoljno i vlasnici mogu, ali i ne moraju obezbediti ovakvo pokriće u slučaju određene nezgode. U pogledu vrsta, kasko osigranje može da bude potpuno – za sve vrste oštećenja, ili delimično za određene slučajeve, kao što je najčešće lom stakala i druge frekventne pojave u saobraćaju.

Prednosti koje daje kasko osiguranje za sva vozila

Kasko osiguranje pruža mogućnost brze i lake nadoknade troškova na sopstvenom vozilu u slučaju pojave saobraćajne nezgode, bez obzira na to koji je učesnik izazvao udes i oštećenje. Zbog toga što ne prepoznaje pravila krivice, daje pokriće troškova u svim situacijama, a u skladu sa definisanom visinom osigurane sume i sklopljenim ugovorom. Dodatna vrsta kasko osiguranja ima značajne prednosti, a to je pokriće štete usled krađe vozila, razbojništva, dok su osnovnim često pokriveni rizici kao što je požar, elementarne nepogode i slično.

Kako su rizici upravljanja motornim vozilima brojni, to su i potrebe za osiguranjem veoma izražene u današnjem vremenu. Kasko osiguranje može se ugovoriti za sve tipove putničkih, teretnih vozila i motocikle. Specijalne pogodnosti dobijaju se sistemom raznovrsnih bonusa, koji se dobijaju usled savesne i odgovorne vožnje, bez nezgoda i šteta tokom trajanja osiguranja. Pored toga, velika prednost za kasko osiugranje jeste ugovaranje za fizička, ali i pravna lica – preduzeća koja imaju vozni park raznovrsnih prevoznih sredstava. Podnošenje zahteva za sve vrste osiguranja putem online formulara štedi vreme i novac, obezbeđuje brzo i lako ugovaranje bez odlaska u poslovnicu osiguravajućeg društva, čekanja i dodatnih troškova.

Kasko osiguranje predstavlja način efikasnog pokrića štete usled saobraćajne nezgode, elementarnih nepogoda i brojnih drugih, ugovorom definisanih osiguranih rizika tokom upravljanja prevoznim sredstvima. Postoji u velikom broju varijanti koje definišu osiguravajuće kuće, dok nivo premije, dinamika otplate i specijalne pogodnosti formulišu se za svakog od klijenata, u skladu sa dogovorom i odredbama ugovorne obaveze.

Share this post

About the author