Život

Koje opcije ugovaranja za kasko osiguranje su dostupne klijentima?

Koje opcije ugovaranja za kasko osiguranje su dostupne klijentima?

Kasko osiguranje predstavlja vrstu usluga koje pružaju osiguravajuće kompanije u domenu zaštite vlasnika i vozila u slučaju saobraćajne nezgode i drugih srodnih uzroka, koji izazivaju štetu na motornom vozilu. U zavisnosti od konkretnog obima usluga, karaktera uzroka i uslova u kojim važi, kasko polisa može biti raznovrsna.

Tri osnovne vrste kasko osiguranja jesu potpuno, delimično i dopunsko. Svaka varijanta podrazumeva zaštitu u slučaju pojave određene kategorije i grupa rizika danas, za koje se obezbeđuje nadoknada eventualnih nastalih troškova u iznenadnim okolnostima. Polise za kasko osiguranje mogu se dobiti za pojedinačnu vrstu – potpunu, delimičnu ili dopunsku varijantu, a mogu se takođe i kombinovati navedene kategorije usluga, radi potpunije zaštite.

Potpuno kasko osiguranje – za pokriće najvećeg broja rizika

Usluga koja podrazumeva kasko osiguranje vozila u potpunoj varijanti, pokriva i do nekoliko desetina raznovrsnih rizika. Pre svega, polisa pokriva rizike u slučaju saobraćajne nezgode, zatim udara groma, oluje, grada i drugih srodnih elemenentarnih nepogoda, zatim požara, poplava i bujica reka, snežnih lavina, odrona na putevima, iskakanja životinja i pada predmeta, kao i letelica. Pored navedenog, potpuno kasko osiguranje podrazumeva i zaštitu od otuđivanja prevoznog sredstva, utaje i prevarnih radnji, zatim namerno prouzrokovanih oštećenja na vozilu, eksplozije i velikog broja drugih pojava, uticaja i radnji. Polisa za potpuno kasko osiguranje pokriva najveći broj rizika, zbog čega je odlično rešenje za svaki tip motornog vozila. Pored potpunog, moguće je ugovoriti delimično i dopunsko kasko osiguranje za dodatni nivo pouzdanosti i sigurnosti u saobraćaju. U svakoj ponudi, definiše se tačno broj rizika, kao i konkretna vrsta koja se ugovara za svakog klijenta, od čega zavisi i nivo premije, osigurane sume i isplate.

Delimično i dopunsko kasko osiguranje – za dodatni nivo sigurnosti i zaštite

Ukoliko je obezbeđena polisa za potpuno kasko osiguranje, klijentima je na raspolaganju i varijanta delimičnog zaključivanja ugovora. Naime, delimično kasko osiguranje štiti vozila najčešće od loma stakala – bočnih, prednjih i zadnjih, koja su standardno ugrađena na motornom vozilu. Ova opcija postoji ukoliko se obezbedi polisa za potpuno kasko osiguranje. Sa druge strane, dopunsko kasko osiguranje takođe se ugovara uz potpuno, i obuhvata zaštitu opreme, pribora i drugih predmeta u okviru samog vozila. Naime, dopunsko kasko osiguranje pokriva rizike oštećenja osnovne i posebne opreme, prtljaga, pribora i raznovrsnih alata, zatim reklamnih i drugih srodnih natpisa na vozilu i slično.

Pored navedenog, polisa nadoknađuje i eventualne troškove vuče, iznajmljivanja drugog vozila za zamenu u slučaju oštećenja sopstvenog vozila. Sveukupno, ove tri vrste usluga zajedničkim snagama obezbeđuju pokriće najvećeg broja rizika u saobraćaju, zbog čega je preporuka da se ugovore u atraktivnom paketu kod renomirane osiguravajuće kuće. Takođe, svaka ponuda oblikuje se tako da odgovara klijentima, pa se može pronaći osnovno kasko osiguranje uz dodatak zaštite u slučaju krađe, zatim specijalni paket za starija vozila, sa ili bez pokrića štete u slučaju otuđivanja, samo za opciju sudara i slično. Kasko osiguranje danas je potrebno svima koji poseduju motorno vozilo i koriste za kretanje u saobraćaju. Dostupni paketi usluga sa 3 osnovne vrste kasko osiguranja, u velikom broju varijateta i kategorija, obezbeđuju pokriće veoma raznolikih rizika, za sve tipove vozila i potrebe klijenata.

Share this post

About the author