Život

Životno osiguranje kao usluga koju vredi obezbediti sebi i porodici

Životno osiguranje kao usluga koju vredi obezbediti sebi i porodici

Siguran pogled u budućnost, bez neizvesnosti i osećaja nelagodnosti, obezbeđuje se uz inovativno životno osiguranje. Kako svaki vid prevencije rizika, odnosno pružanja zaštite u slučaju nesrećnih događaja i okolnosti čini da se ljudi osećaju bezbednije, tako i osiguravajuća društva kontinuirano kreiraju privlačne ponude za svoje usluge.

Životno osiguranje podrazumeva pokriće rizika koji se odnosi na lica, usled nesrećnog slučaja – smrti, povrede ili bolesti. Pored toga, unapređivanjem ponude paketa usluga, životno osiguranje danas obuhvata i isplatu premije uvećane za kamatu ili bonus za doživljeni određeni broj godina. Tačnije, pored toga što je životno osiguranje zaštita u slučaju nesrećnih okolnosti, istovremeno je i način štednje za budućnost i nove generacije.

Šta podrazumeva savremeno životno osiguranje?

Žaštita sebe i svoje porodice u budućnosti, to su osnovne parole koje sa sobom donosi životno osiguranje. U pitanju je usluga koju pružaju osiguravajuća društva, sa ciljem dobijanja premije, kao naknade za određeni period ugovaranja. Nakon proticanja dogovorenog broja godina, kao i u slučaju nesrećnih okolnosti, životno osiguranje podrazumeva isplatu premije uvećane za kamatu osiguranom licu ili njegovoj porodici. Namenjeno je svima koji vode računa ne samo o sadašnjosti, već i o budućnosti, kao način obezbeđivanja finansijskih sredstava.

Osnovne vrste za koje se može ugovoriti životno osiguranje su u slučaju nesrećnih okolnosti i za doživljeni broj godina. Kada je u pitanju druga varijanta, radi se o odličnom načinu štednje za buduće godine, jer se mogu dobiti znatno uvećani iznosi, kojima se raspolaže za različite namene – stambene, investicije, potrošnju i slično. Na samom licu  koje bira životno osiguranje je odluka koliko novca želi uložiti, odnosno šta stavlja na štednju uz ovakvu uslugu kompanije. Sa druge strane, osiguravajuće kuće određuju iznos kamate za određenu sumu i broj godina za koji se planira štednja.

Kakve prednosti daje životno osiguranje?

Osećaj rasterećenja, relaksacije i odmornih misli samo su deo spektra benefita koje stvara životno osiguranje. Uz neznatne sume novca koje se izdvajaju za premiju, rešava se niz važnih, čak i životnih pitanja u budućnosti. Ne samo da će mlađe generacije imati na raspolaganju značajne sume novca, već se one mogu iskoristiti i za investiranje za kupovinu stana, drugog objekta, pokretanje biznisa i niz drugih vrednih namena i mogućnosti.

Ugovaranje ovog tipa usluge uz životno osiguranje u slučaju smrti i nesrećnog slučaja naziva se mešovitom varijantom, koja maksimalno štiti interese i potrebe klijenata. Kada se odabere životno osiguranje u slučaju smrtnog ishoda, nakon nesrećnog slučaja porodica osiguranika dobija ugovorenu sumu novca uz predviđenu kamatu, odnosno dobit. Uplata premije može da se vrši u dinarima ili evrima, a sama suma osiguranja zavisi od predviđene premije, starosti osiguranog lica, zdravstvenog stanja, načina otplate rata i roka na koje se životno osiguranje ugovara.

Životno osiguranje može odnosi se na isplatu značajnih, prethodno osiguranih suma novca, uvećanih za dobit u slučaju nesrećnih okolnosti i smrti, ali i za doživljeni broj godina. Zbog toga, inovativna varijanta može da bude ne samo zaštita porodice nakon smrtnog slučaja, već i mogućnost štednje uz sjajne kamate, koje stvaraju snažan pogled u sigurnu budućnost.

Share this post

About the author