Život

Šta se sve dobija uz rasprostranjeno kasko osiguranje

Šta se sve dobija uz rasprostranjeno kasko osiguranje

Obezbeđivanje automobila od potencijalnog rizika oštećenja prilikom saobraćajnih nezgoda, važno je za efikasnu nadoknadu štete bez stresa i visokih troškova. Kasko osiguranje vozila podrazumeva brzo i lako pokrivanje oštećenja na sopstvenom automobilu i drugom prevoznom sredstvu, bez obzira na to da li su prouzrokovana svojom ili tuđom krivicom. 

Kasko osiguranje, kao i sve druge vrste, podrazumeva plaćanje predviđene premije za određeni period, a u slučaju oštećenja, pokrivanje svih troškova, bez obzira na iznos i karakter, deo je posla koji će realizovati osiguravajuća kompanija. U pitanju je dobrovoljan način za plaćanje premije, što je odluka koji donosi svaki vlasnik vozila pojedinačno, dok je činjenica da se potpisivanjem ugovora sa osiguravajućim društvom dobijaju značajni benefiti.

Kasko osiguranje za svaku vrstu vozila

Inovativne kompanije koje se bave osiguranjem kontinuirano kreiraju raznovrsne pakete ponude koji će privući postojeće i potencijalne klijente za realizaciju širokog spektra zaštite od rizika. Kasko osiguranje ugovara se na dobrovoljnoj osnovi, za bilo koju vrstu motornog vozila. To znači da se može dobiti za automobile, ali i za motore, kamione i druge vrste prevoznih sredstava. Važno je da se klijenti koji su zainteresovani za kasko opciju uvek unapred informišu o uslovima ugovaranja, odnosno pravima, ali i obavezama.

U pogledu obima i vrsta, kasko varijante su veoma raznovrsne, kako bi obezbedile ispunjavanje što različitijih potreba ljudi. U slučaju nezgode, potrebno je obavestiti kompaniju da je došlo do štete, kako bi se blagovremeno procenilo oštećenje i efikasno izvršila procedura nadoknade troškova. U okvirnom roku do 14 dana dobija se ponuda koja obuhvata predviđeni iznos osiguranja, uz svu prateću dokumentaciju i pojašnjenja. Konkretno, za kasko osiguranje cena zavisi od odabrane vrste i obima usluga.

Vrste ugovaranja za kasko osiguranje motornih vozila

Kasko osiguranje obuhvata nekoliko vrsta, koje se razlikuju prema obimu nadoknade štete, kao i uslovima i razlozima koji ih izazivaju. To su najčešće delimično, potpuno i dodatno ili dopunsko osiguranje, koji su diferencirani i u pogledu cenovnog ranga za svaki paket usluga. Za kasko osiguranje cena se definiše za svakog klijenta pojedinačno, u skladu sa zakonskim odredbama i pravilnicima. Delimično kasko osiguranje predstavlja varijantu koja pokriva štetu do iznosa premije koji je ugovoren ili već i isplaćen društvu, samo za pojedine razloge, odnosno uzroke oštećenja, kao što je lom stakla, farova i slično. Potpuno kasko osiguranje je najšira kategorija koja nadoknađuje najveći broj uzroka koji su doveli do oštećenja vozila, svojom ili tuđom krivicom. 

Najčešće, uzroci oštećenja koji se pokrivaju potpunim kasko osiguranjem su: uticaj drugih učesnika u saobraćaju i trećih lica, zatim udar groma, grad, oluja, požar, snežna lavina, iskakanje životinja na put, pad predmeta na vozilo, kao i brojne druge iznenadne pojave na putevima. Još jedna varijanta koja je često dopuna delimičnoj ili potpunoj, jeste dopunsko kasko osiguranje. U pitanju je vrsta osiguranja koja se zaključuje za zaštitu vozila od otuđenja, poplava i bujica reka, prevare, razvojništva nad vozilom i slično. Najčešće, dopunsko kasko osiguranje ugovara se za sve one rizike koji nisu pokriveni potpunom varijantom.

Kasko osiguranje vozila predstavlja značajni paket usluga koji se ugovara sa osiguravajućim društvima, radi obezbeđivanja zaštite u slučaju raznovrsnih oštećenja motornih prevoznih sredstava. U pogledu novčanih izdataka, odnosno premije osiguranja, obima i vrste konkretnih usluga, kao i načina otplate definisane sume, uslovi se razlikuju od jedne do druge kompanije i najčešće su stvar dogovora i ispunjavanja potreba klijenata, na obostrano zadovoljstvo.

Share this post

About the author