IT

Put nastanka vesti online mreže od pojave štampe i televizije tokom vekova

Put nastanka vesti online mreže od pojave štampe i televizije tokom vekova

Od pojave vesti u listovima, časopisima i novinama od 17. veka, a zatim i televizije sredinom 20. veka pa sve do današnjeg oblika informisanja putem interneta prošao je značajan i ne tako jednostavan period razvoja, koji je praćen brojnim novitetima, otkrićima i promenama. Prvobitni oblik štampe iz doba drevnog Egipta, Mesopotamije i Rima u 13. veku „preselio“ se u čitav svet i bio najzastupljeniji način plasiranja vesti dana sve do nastanka televizije u prvoj polovini 20. veka.

Danas su najpopularnije vesti online mreže, čiji razvoj se vezuje za sa nastanak interneta, odnosno sam kraj 20. i prve godine 21. veka. U modernom vremenu, objavljivanje najnovije vesti danas vrši se putem portala, društvenih mreža i drugih sajtova, pored oglašavanja u štampanim izdanjima, na radio stanicama i televizijskom programu.

Nastanak štampanih izdanja kao značajnih otkrića oglašavanja i plasiranja vesti

Prve novine u svetu današnje forme nastale su u 17. veku, iako je prvobitni oblik povezan sa pojavom pisama nekoliko vekova ranije. Kada je u pitanju razvoj u Srbiji, prvi listovi štampani su u Veneciji pod nazivom „Slaveno-serbski magazin“ u 18. veku, kao i nakon toga u Beču – „Serbskija novini“.

Prvi „Zabavnik“ objavljen je 1816. godine, a „Letopis Matice srpske“ 1825. godine, dok se kao značajna godina štampe vesti u novinama na teritoriji Srbije u Kragujevcu smatra 1834. za vreme vladavine kneza Miloša. Tokom druge polovine 19. veka vesti dana objavljivane su u zemljama regiona. Sve do balkanskih ratova 1911. godine štamano je više od srpskih 250 listova i časopisa, a od tog broja u Kraljevini Srbiji preko 150, dok u Beogradu neverovatnih 105.

Pojava televizijskog formata kao značajnog prethodnika vesti online mreže

Televizija se prati kao deo navike, običaja i informisanja danas, pored štampe, radio stanica i interneta. Počeci nastanka delova za tv uređaj vezuju se za kraj 19. veka, dok je prvi prenos slike lutke sa potkrovlja u prizemlje gde je postavljen prijemnik nastao 1925. godine u Londonu. Prethodno, 1907. godine oblikovan je teleskop za televiziju, sledeće godine su se povezivali delovi, da bi se mehanička konstrukcija oblikovala 1923. godine, od strane Fransisa Dženkinsa. Prvi program na televiziji u britaniji emitovan je 1932. godine, dok je BBC nastao četiri godine kasnije.

Televizijski program u boji prikazan je 1953. godine, a tačno deceniju kasnije i prenos slike putem satelita. Inovacije su nastajale do 1993. godine kada je formiran digitalni oblik, što predstavlja i osnov za stvaranje globalne mreže – interneta. Krajem 90ih godina plasiranje vesti dana putem televizije bilo je uobičajeno, dok sa pojavom interneta dobijaju na značaju novi izvori informacija. Naime, vesti online mreže koje su se brzo i lako postavljale na sajtove osvajale su godinama veliki broj pratilaca, gledalaca, čitalaca i slušalaca, da bi danas postale jedan od najzastupljenijih način saznavanja novosti. Najnovije vesti danas prate se putem interneta, uz upotrebu računara, mobilnih telefona ili tablet uređaja, uvek i svuda. Ne postoji potreba za čekanjem prenosa programa u tačnoj satnici, ili štampe na kioscima, već su vesti online formata brzo i lako dostupne, bez ikakvih barijera, uslova i odlaganja

Share this post

About the author