Dom

Karakteristike koje ima video nadzor

Karakteristike koje ima video nadzor

Video nadzor predstavlja modernu opremu koja se postavjla uz kamere, kablove i internet domet. Brojne prednosti u pogledu povećanja stepena bezbednosti objekata, kako kuća tako i poslovnih zgrada, čine da su kamere danas svuda prisutne i vrlo tražene.

Video nadzor koji funkcioniše uz wifi domet umesto povezivanjem brojnih kablova, danas je u trendu jer daje mnogo olakšica prilikom instaliranja i funkcionisanja. Video nadzor ima veliki broj karakteristika koje mu daju prednost na tržištu, a sada već predstavljaju osnovni uredjaj koji čini pametne kuće i neke od njih biće predstavljene u nastavku teksta. 

Oprema koja čini video nadzor

Da bi video nadzor savršeno funkcionisao, neophodno je postojanje kompletnog sistema opreme. Prvenstveno, digitalni video nadzor se povezuje uz ruter za internet i wifi mrežu, dok je analogni stariji tip koji se instalira uz brojne kablove, i njihovo povezivanje. Primarni deo opreme jesu kamere, koje mogu da budu fiksne ili pokretne. Razlikuju se prema rezolucije, koja se izražava brojem megapiskela, koji se kreću od svega nekoliko, do više desetina. 

Uređaj na kome će se pratiti stanje na kamerama – mobilni telefon, laptop, dekstop računar ili tablet, treba da ima instaliranu vezu sa kamerama. One naravno mogu biti povezane i na televizijski ekran. Potreban je i server, ili hard disk na kojem će se snimci čuvati duži period, što se obično zasniva i na postojanju memorijske kartice. Video nadzor je usluga koju mogu vršiti ovlašćeni i profesionalni serviseri, a ukoliko je to jednostavan poduhvat za kupca, može kamere staviti i bez angažovanja stručnih lica.

Prednosti koje daje video nadzor

Kada se izabere sistem i postavi video nadzor, to daje veliku olakšicu vlasnicima kuća, stanova, poslovnih zgrada, proizvodnih pogona i mnogih drugih objekata. Kamere se postavljaju unutar ili ispred prostora objekta radi njegove zaštite od provalnika i krađe, ali je bitan kontrolni mehanizam ponašanja zaposlenih, kupaca i svih prisutnih u prostorijama različitih namena. Video nadzor daje prednost u smislu da je manja mogućnost za otuđivanje, i ukoliko čak i dođe do toga, vraćanje snimaka omogućava da se dobije uvid u to ko je, kada i na koji način prouzrokovao štetu i krađu. Uz video nadzor se obično postavlja i alarm, koji takođe podiže stepen zaštite objekata na viši nivo. 

Kamere ne koštaju puno – moguće je pronaći modele za svega 20 evra, pa naviše. To su nešto niže rezolucije i funkcije, ali vrlo korisne. Čitav sistem profesionalnih kamera kreće se od nekih 300 evra pa ka skupljim varijantama, ali koristi koje daju su mnogo veće nego štete koje mogu biti napravljene ukoliko se kamere ne postave. Video nadzor služi i u svrhe kontrole produktivnosti i uopšteno posvećenog i motivisanog angažovanja zaposlenih. Ne samo da je kontrolni mehanizam, već upravo čini da se više trude i kvalitetnije rade, znajući da se posmatraju na kamerama, koje mogu imati funkciju snimanja slike, ali i zvuka. 

Vrste kamera za video nadzor

Postoje razne kamere za video nadzor, one jednostavne koje beleže video snimaka na nekom hard disku i koje mogu da se kasnije pregledaju do onih koje pružaju mogućnost uživog prenosa stream-a sa video kamere. Kamere za video nadzor kojima se može upravljati preko mobilne aplikacije i koje su povezane sa drugim pametnim uredjajima se nazivaju još i pametne kamere za video nadzor. Tu možemo naći i pametne kamere za kućne ljubimce ali pametne kamere za bebe.

Video nadzor predstavlja savremen sistem kamera koji služi za praćenje stanja unutar i izvan objekata, bilo koje namene. Ima zaštitnu ulogu i svrhu sprečavanja otuđenja, uništenja ili drugog prouzrokovanja štete na bilo kom mestu, u bilo koje vreme, i od strane bilo koga. Jednostavno se postavljaju, uz  angažovanje servisa ili samostalno, i mogu se birati prema velikom broju svojstava, a pokretljivost i nivo rezolucije su obično ključni faktori izbora.

Share this post

About the author